Monthly Archives: maart 2018

Het verkrijgen van een medisch dossier

Het verkrijgen van een medisch dossier is lastig, er dient sprake te zijn van bijzondere omstandigheden. In de onderhavige zaak lukte het omdat er concrete medische gegevens beschikbaar waren èn omdat eiser op geen andere manier kon vaststellen of het testament rechtsgeldig was opgemaakt. Erflater had een hersenbloeding gehad. Een dag nadat hij het ziekenhuis [...]

Door | 20 maart 2018

Vereffening. Wie is (hoofdelijk) aansprakelijk voor een schuld van de nalatenschap?

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Rotterdam heeft op 1 november 2017 uitspraak gedaan over de vereffening van een nalatenschap en over de vraag wie is (hoofdelijk) aansprakelijk was voor een schuld van de nalatenschap. Erflater is op 4 september 2015 overleden en heeft nagelaten zijn echtgenote en zijn twee kinderen, resp. gedaagden 2, [...]

Door | 19 maart 2018

Vaststellen wilsonbekwaamheid erflater tijdens opmaken testament. Afgifte medisch dossier.

Van onze advocaat erfrecht. De Rechtbank Noord-Nederland heeft op 27 september 2017 uitspraak gedaan over het vaststellen van de wilsonbekwaamheid van erflater tijdens het opmaken van het testament. Vordering tot afgifte van het medisch dossier en doorbreking van de geheimhoudingsplicht. Artikel 7:457 BW. Tussen partijen is in geschil of het medisch beroepsgeheim in de weg [...]

Door | 12 maart 2018

Verzoek tot instelling meerderjarigenbewind wegens dementie. Levenstestament. Deugdelijke en passende voorziening?

Van onze advocaat erfrecht. De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 13 december 2017 uitspraak gedaan over een verzoek tot het instellen van een meerderjarigenbewind. Het (gewijzigde) verzoek van de advocaat van de verzoeker strekt tot de instelling van een bewind over de goederen van rechthebbende onder gelijktijdige benoeming van een bewindvoerder. In het verzoekschrift wordt door [...]

Door | 5 maart 2018