Monthly Archives: februari 2018

Heeft erflater overeenkomst tot betaling van bedrag voor werkzaamheden aan woning gesloten? Gedane investering? Lening of Schenking? Ongerechtvaardigde verrijking? Vergoeding volledige advocaatkosten?

Van onze advocaat erfrecht. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 19 december 2017 uitspraak gedaan over de vraag of is bewezen dat erflater indertijd de gestelde overeenkomst tot betaling van een bepaald bedrag heeft gesloten ter compensatie van werkzaamheden. Ongerechtvaardigde verrijking? In principaal hoger beroep heeft appellante vier grieven aangevoerd. Daarmee komt zij op tegen de [...]

Door | 26 februari 2018

Let op: risico bij overlijden tweede ouder

Onze advocaat erfrecht ziet het vaker en ook was  het bij het Gerechtshof Amsterdam op 6 februari 2018 aan de orde: Als de tweede ouder overlijdt worden de vorderingen uit het overlijden van de eerste ouder opeisbaar. Op zich geen probleem, maar wel als er veel tijd tussen de beide overlijdens voorbij is gegaan, de [...]

Door | 22 februari 2018

Wilsbekwaam tot het herroepen van een testament? Nietigheid testament?

Van onze advocaat erfrecht. De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 8 augustus 2017 uitspraak gedaan over het herroepen van een testament. Was curanda wilsbekwaam om het testament te herroepen? Curanda is in november 2015 in gemeenschap van goederen gehuwd, waarna zij in januari 2016 een nieuw testament heeft opgemaakt en daarin haar beide dochters en haar [...]

Door | 19 februari 2018

Is een koopovereenkomst tot stand gekomen waaraan de nalatenschap is gebonden? Taken en rol van de executeur

Van onze advocaat erfrecht. De Rechtbank Rotterdam heeft op 25 oktober 2017 uitspraak gedaan over de vraag of een koopovereenkomst tot stand is gekomen waaraan de nalatenschap is gebonden. Tussen partijen is in geschil of een de nalatenschap bindende koopovereenkomst tot stand is gekomen. Stichting I stelt dat bij e-mail van 20 februari 2017 het [...]

Door | 13 februari 2018

Wilsonbekwaamheid erflater? Notaris aansprakelijk? Schending zorgplicht notaris? Stappenplan

Van onze advocaat erfrecht. De Rechtbank Noord-Holland heeft op 18 oktober 2017 uitspraak gedaan over de wilsonbekwaamheid van de erflater. Was de notaris aansprakelijk? Was sprake van een schending van de zorgplicht van de notaris bij het volgen van het Stappenplan? Het gaat in deze zaak om de nalatenschap van de vader en de moeder [...]

Door | 5 februari 2018