Monthly Archives: november 2017

Termijn voor machtiging om namens minderjarige kinderen de nalatenschap te mogen verwerpen

Van onze advocaat erfrecht. De Rechtbank Limburg heeft op 11 mei 2017 uitspraak gedaan over de termijn waarbinnen een machtiging om namens minderjarige kinderen de nalatenschap te mogen verwerpen dient te geschieden. Ouder verwerpt zelf nalatenschap en vragen kantonrechter machtiging om namens hun minderjarige kinderen te mogen verwerpen, doch doet dat niet binnen de 3-maanden [...]

Door | 28 november 2017

Zuivere versus beneficiaire aanvaarding. Beneficiair erfgenaam als vereffenaar : aansprakelijkheid van de vereffenaar?

Van onze advocaat verdeling erfenis. Het Gerechtshof Den Haag heeft op 29 augustus 2017 uitspraak gedaan over het verschil tussen een zuivere en een beneficiaire aanvaarding en over de aansprakelijkheid van de vereffenaar van een nalatenschap.  Beneficiaire versus zuivere aanvaarding De stiefdochter heeft de nalatenschap van haar moeder, zijnde de tweede echtgenote van de vader [...]

Door | 24 november 2017

Vordering tot het afleggen van rekening en verantwoording over pin- en kasopnames en overboekingen van tot nalatenschap behorende bankrekeningen. Verzwijging van gelden?

Van onze advocaat erfrecht. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 15 augustus 2017 uitspraak gedaan over een vordering van erfgenamen om de mede-erfgenamen te veroordelen tot het afleggen van rekening en verantwoording over de pin- en kasopnames en overboekingen van tot de nalatenschap behorende bankrekeningen. Beroep op artikel 3:194 wegens verzwijging? De grieven hebben betrekking op [...]

Door | 21 november 2017

Verzoek toestemming om het testament te mogen wijzigen bij beschermingsbewind

Van onze advocaat erfrecht. De Rechtbank Rotterdam heeft op 7 juli 2017 uitspraak gedaan over een verzoek tot toestemming van de rechter om het testament te mogen wijzigen als bedoeld in artikel 4:55 lid 2 BW bij beschermingsbewind. Verzoek toestemming het testament te mogen wijzigen bij beschermingsbewind Het verzoekschrift strekt ertoe dat toestemming wordt verleend [...]

Door | 17 november 2017

Heeft de notaris onzorgvuldig gehandeld bij de totstandkoming van het testament door niet te twijfelen aan de wilsbekwaamheid van erflater en daar geen nader onderzoek naar te doen aan de hand van het Stappenplan?

Van onze advocaat erfrecht. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 15 augustus 2017 uitspraak gedaan over een klacht tegen een notaris. De klacht komt erop neer dat de notaris onzorgvuldig heeft gehandeld bij de totstandkoming van het testament van de stiefmoeder van klager door niet te twijfelen aan haar wilsbekwaamheid en daarnaar geen nader onderzoek te [...]

Door | 7 november 2017