Monthly Archives: oktober 2017

Is een concept-testament rechtsgeldig?

Van onze advocaat erfrecht. De Rechtbank Den Haag heeft op 19 juli 2017 uitspraak gedaan over de rechtsgeldigheid van een concept-testament en de verdere afwikkeling van een nalatenschap. De advocaat van A vordert, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, de verklaring voor recht dat het door de notaris omstreeks 30 maart 2015 opgestelde concept-testament dient te [...]

Door | 31 oktober 2017

Uitleg van een testamentair bewind

Van onze advocaat verdeling erfrecht. Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 25 juli 2017 uitspraak gedaan over de uitleg van een testamentair bewind. Partijen zijn broers en zus van elkaar. Op 25 mei 2010 is de moeder van partijen, erflaatster, overleden. Erflaatster heeft bij testament van 7 april 2005 over haar uiterste wil beschikt. Z is [...]

Door | 27 oktober 2017

Rente verschuldigd over schulden die onder algemene titel zijn overgegaan?

Van onze advocaat erfrecht. De Rechtbank Noord-Nederland heeft op 9 september 2017 uitspraak gedaan over de vraag of rente verschuldigd is over schulden die onder algemene titel op de erfgenaam zijn overgegaan. De bezwaren van de erfgenaam richten zich in de eerste plaats tegen de erkenning dan wel de betwisting door de vereffenaar van enkele [...]

Door | 24 oktober 2017

Het zekere voor het onzekere: beneficiair aanvaarden

Van onze advocaat erfrecht. De rechtbank Amsterdam laat zich op 17 oktober 2017 uit over zuivere aanvaarding en een tekort schietende nalatenschap. De vader van eisers is overleden op 13 maart 1990. Eisers waren erfgenaam, aan de (tweede) was het vruchtgebruik over een stuk land gelegateerd en de inboedel van een woonhuis. De nalatenschap is [...]

Door | 23 oktober 2017

Standpunt onterfde zoon: “volstrekte onzin”

Van onze advocaat erfrecht. Niet vaak laat de rechtbank zich uit met de woorden "volstrekte onzin", maar deze onterfde zoon maakte het wel heel erg bont aan het adres van de notaris. Onze advocaat erfrecht bespreekt het vonnis. [A], de onterfde zoon, woonde met zijn ouders in een woning. Op een bepaald moment hebben de [...]

Door | 19 oktober 2017

Toegang geweigerd tot crematie onrechtmatig?

Van onze advocaat erfrecht. De Rechtbank Limburg heeft op 16 augustus 2017 een vordering tot het verlenen van toegang tot de crematie van grootmoeder afgewezen, de subsidiaire vordering om voorafgaand aan crematie afscheid te mogen nemen van grootmoeder echter toegewezen. Het weigeren van de bezorger van de uitvaart om eisers in staat te stellen om [...]

Door | 17 oktober 2017

Uitleg testament : heeft erflater zich vergist? Afleggen van rekening en verantwoording?

Van onze advocaat verdeling erfenis. Het Gerechtshof 's-Hertogenbosch heeft op 22 augustus 2017 uitspraak gedaan over de uitleg van een testament gelet op de verhoudingen die het testament kennelijk wenst te regelen en op de omstandigheden waaronder het testament is opgemaakt. Heeft erflater zich klaarblijkelijk vergist? Rekening en verantwoording? Het hof zal de grieven gezamenlijk [...]

Door | 13 oktober 2017

Nietig huwelijk, testament vernietigbaar?

De man en de vrouw zijn op 16 november 2015 in gemeenschap van goederen gehuwd. Rond diezelfde datum heeft de vrouw een nieuw testament gemaakt en haar dochters onterfd. De rechtbank heeft het huwelijk op vordering van de dochters nietig verklaard, de man gaat in hoger beroep. Na een ongeval van de vrouw in september [...]

Door | 6 oktober 2017

Nietigheid testament? Wilsonbekwaamheid erflater? Testament in strijd met de openbare orde?

Van onze advocaat erfrecht. De Rechtbank Noord-Holland heeft op 16 augustus 2017 uitspraak gedaan over de vraag of een testament nietig was op grond van wilsonbekwaamheid van de erflater en of het testament in strijd was met de openbare orde. Bij de beoordeling van deze zaak wordt het volgende vooropgesteld. Artikel 21 lid 1 Wet [...]

Door | 3 oktober 2017