Monthly Archives: september 2017

Vruchtgebruik over nalatenschap. Niet nakomen van wettelijke bepalingen?

Van onze advocaat erfrecht. Het Gerechtshof Amsterdam heeft onlangs uitspraak gedaan over het vruchtgebruik over een nalatenschap en het niet nakomen van de wettelijke regels omtrent het vruchtgebruik. Het vruchtgebruik wordt onder bewind gesteld. De grief stelt, samengevat, aan de orde dat de rechtbank ten onrechte heeft beslist dat geïntimeerde niet ernstig is tekort geschoten [...]

Door | 21 september 2017

Welk recht is van toepassing op de erfopvolging en het wettelijk erfdeel? Haags Erfrechtverdrag.

Van onze advocaat kindsdeel. Het Gerechtshof Amsterdam heeft onlangs uitspraak gedaan over de vraag welk recht van toepassing was op de erfopvolging en het wettelijk erfdeel. X maakt aanspraak op zijn wettelijk erfdeel, het zogenaamde kindsdeel. X heeft y op 24 mei 2006 gedagvaard voor de rechtbank en heeft voor zover thans van belang gevorderd [...]

Door | 20 september 2017

Benoeming vereffenaar : zijn schulden voldaan en vereffening voltooid?

Van onze advocaat verdeling erfenis. De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 12 juli 2017 uitspraak gedaan over de benoeming van een vereffenaar. Het verzoek strekkende tot de benoeming van een vereffenaar werd afgewezen, omdat de schulden van de nalatenschap waren voldaan en de vereffening van de nalatenschap dus was voltooid. In verband met het voorschrift van [...]

Door | 18 september 2017

De uitleg van een testament

Van onze advocaat erfrecht. Het Gerechtshof Den Haag heeft op 7 februari 2017 uitspraak gedaan over de uitleg van een testament. Uitleg van een testamenten : het juridisch kader Het in 1980 verleden testament van erflaatster dient te worden uitgelegd aan de hand van de maatstaf van art 4:46 BW nu erflaatster na de inwerkingtreding [...]

Door | 13 september 2017

Erfrecht en huwelijksvermogensrecht

Erfrecht hangt nauw samen met huwelijksvermogensrecht. De omvang van de nalatenschap wordt mede bepaald door het huwelijksgoederenregime van erflater. En het huwelijksgoederenregime van de verkrijger is van invloed is weer van invloed op wat er wordt verkregen. Zo ook in het geval dat aan de orde was in de conclusie van het Parket bij de [...]

Door | 11 september 2017

De zekerheidsstelling van het kindsdeel

Van onze advocaat kindsdeel. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft op 22 augustus 2017 uitspraak gedaan over de zekerheidsstelling van het erfdeel, ook wel het kindsdeel genoemd. Bij dagvaarding van 3 november 2016 hebben geïntimeerden het onderhavige kort geding tegen appellante aanhangig gemaakt. Hierin vorderen zij appellante te gelasten om zekerheid te stellen aangaande de erfdelen van [...]

Door | 8 september 2017