Monthly Archives: augustus 2017

Valt een vergoeding van een overleden werknemer in de nalatenschap?

Van onze advocaat erfrecht. Op 22 juni 2017 heeft de Rechtbank Oost-Brabant uitspraak gedaan over de vraag of de erfgenaam recht had op betaling van een beëindigingsvergoeding na het overlijden van de werknemer? De advocaat van eiser heeft gesteld dat erflater aanspraak kon maken op een ontslagvergoeding op basis van het Sociaal Plan, welke aanspraak [...]

Door | 28 augustus 2017

Tijdig beroep gedaan op het kindsdeel?

Van onze advocaat kindsdeel. Onlangs heeft de Rechtbank Noord-Nederland uitspraak gedaan over de vraag of tijdig een beroep is gedaan op het kindsdeel. De advocaat van eiser legt het volgende aan deze vordering ten grondslag. Uit hoofde van de nalatenschap van B heeft eiseres een inmiddels opeisbaar geworden vordering op erflater verkregen. Als meest verstrekkend [...]

Door | 25 augustus 2017

Concept-testament niet geldig

Erflater is overleden op 15 april 2015 is overleden aan de gevolgen van asbest gerelateerde longkanker. De nalatenschap lijkt vooral te hebben bestaan uit een schadevergoeding in verband met de abest gerelateerde kanker. Op 26 maart 2015 heeft erflater samen met Y een bezoek gebracht aan de notaris. In een brief van 6 juli 2015 [...]

Door | 21 augustus 2017

Beneficiaire aanvaarding en het kindsdeel

Van onze advocaat kindsdeel. Onlangs heeft de Rechtbank Noord-Nederland uitspraak gedaan over de omvang van het kindsdeel bij beneficiaire aanvaarding van een erfenis. De advocaat van eiser legt, samengevat, het volgende aan deze vordering ten grondslag. Uit hoofde van de nalatenschap van erflater heeft eiser een inmiddels opeisbaar geworden vordering op erflater verkregen. Bij de [...]

Door | 21 augustus 2017

Schenking of geldlening?

Van onze advocaat erfrecht. Op 16 mei 2017 heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch uitspraak gedaan over de vraag of bij een erfenis sprake was van een schenking of van een geldlening. Met de grief betoogt de advocaat van appellante dat zij op 17 april 2014 van de spaarrekening van erflaatster een bedrag van € 7.500,- aan [...]

Door | 15 augustus 2017

Opheffing van een testamentaire last

Van onze advocaat erfrecht. Onlangs heeft de Rechtbank Midden-Nederland uitspraak gedaan over de opheffing van een testamentaire last op grond van artikel 4:134 BW. Het verzoek strekt primair tot opheffing van de testamentaire last en subsidiair tot wijziging van de testamentaire last, als volgt. Het voormalige woonhuis van erflaatster te gelde te maken en de [...]

Door | 9 augustus 2017