Monthly Archives: mei 2017

Onvoldoende rekening en verantwoording afgelegd door executeur, dwangsom

Het executeurschap is geen vrijblijvende aangelegenheid, zo blijkt maar weer eens uit een vonnis van de kantonrechter te Overijssel, d.d. 18 mei 2017. Aan de orde was een complexe nalatenschap met daarin onder andere diverse ondernemingen. Gedaagde was een jaar lang executeur geweest Eisers, waaronder twee kinderen van erflater en diverse ondernemingen die in de nalatenschap [...]

Door | 24 mei 2017

Verwerping van een nalatenschap namens minderjarige kinderen

Van onze advocaat erfrecht. Op 23 februari 2017 heeft de Rechtbank Limburg uitspraak gedaan over de verwerping van een erfenis door en namens de ouders van hun minderjarige kinderen. De kantonrechter overwoog als volgt. Artikel 4:193 BW bepaalt: 1. Een wettelijke vertegenwoordiger van een erfgenaam kan voor deze niet zuiver aanvaarden en behoeft voor verwerping [...]

Door | 23 mei 2017

Uitkering levensverzekering niet naar begunstigden

Op 9 mei 2017 heeft het Gerechtshof Amsterdam besloten dat de uitkering uit een levensverzekering op grond van redelijkheid en billijkheid niet diende plaats te vinden aan de begunstigden. Erflater woonde samen met zijn partner en had twee dochters met wie hij geen contact had. ERflater had zijn dochters onterfd. Op zijn verzekeringspolissen stond zijn [...]

Door | 22 mei 2017

Onbevoegde verdeling van een nalatenschap?

Van onze advocaat verdeling erfenis. Het Gerechtshof Den Haag heeft onlangs uitspraak gedaan over de onbevoegde verdeling van een erfenis door een bewindvoerder. Dit betekende dat de verdeling van de erfenis op de voet van artikel 3:185 BW nietig was. Artikel 3:168 lid 2 BW geeft een bewindvoerder niet de bevoegdheid een nalatenschap te verdelen. [...]

Door | 15 mei 2017