Blog

Voor ieder rechtsgebied is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de meest recente ontwikkelingen, maar dit geldt in het bijzonder voor het erfrecht. Het nieuwe erfrecht is immers jong en ontwikkelt zich snel. Om die reden willen wij u op de hoogte houden van de laatste jurisprudentie, artikelen en wetgeving in onderstaande blog.

Is een koopovereenkomst tot stand gekomen waaraan de nalatenschap is gebonden? Taken en rol van de executeur

13 februari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Is een koopovereenkomst tot stand gekomen waaraan de nalatenschap is gebonden? Taken en rol van de executeur

Van onze advocaat erfrecht. De Rechtbank Rotterdam heeft op 25 oktober 2017 uitspraak gedaan over de vraag of een koopovereenkomst tot stand is gekomen waaraan de nalatenschap is gebonden. Tussen partijen is in geschil of een de nalatenschap bindende koopovereenkomst tot stand is gekomen. Stichting I stelt dat bij e-mail van 20 februari 2017 het voorstel tot (ver)koop van de woning voor een bedrag van € 400.000,-- is aanvaard, waarmee de koopovereenkomst met betrekking tot de woning tot stand is gekomen. Ter zake van [...]

Wilsonbekwaamheid erflater? Notaris aansprakelijk? Schending zorgplicht notaris? Stappenplan

5 februari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Wilsonbekwaamheid erflater? Notaris aansprakelijk? Schending zorgplicht notaris? Stappenplan

Van onze advocaat erfrecht. De Rechtbank Noord-Holland heeft op 18 oktober 2017 uitspraak gedaan over de wilsonbekwaamheid van de erflater. Was de notaris aansprakelijk? Was sprake van een schending van de zorgplicht van de notaris bij het volgen van het Stappenplan? Het gaat in deze zaak om de nalatenschap van de vader en de moeder van A. Deze nalatenschap omvatte het vermogen van zijn ouders, feitelijk bestaande uit de overwaarde van de twee woningen. Het is datzelfde vermogen dat de ouders van A gedurende [...]

Vruchtgebruik op de gehele nalatenschap? Vervallen verklaren van last uit testament? Benoeming bewindvoerder?

31 januari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Vruchtgebruik op de gehele nalatenschap? Vervallen verklaren van last uit testament? Benoeming bewindvoerder?

Van onze advocaat erfrecht. De Rechtbank Noord-Holland heeft onlangs uitspraak gedaan over het vestigen van een vruchtgebruik op de gehele nalatenschap, over het verzoek tot vervallenverklaring van een last uit het testament en de benoeming van een bewindvoerder voor een minderjarige. De kantonrechter stelt bij de beoordeling van de verzoeken voorop dat verzoekster als moeder van de minderjarige de ruimte moet hebben om diens belangen te behartigen. Vruchtgebruik op de gehele nalatenschap? Verzoekster verzoekt in dat licht om een algeheel vruchtgebruik over de gehele [...]

Wilsbekwaamheid testateur. Deskundigen. Medisch dossier

26 januari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Wilsbekwaamheid testateur. Deskundigen. Medisch dossier

Van onze advocaat erfrecht. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 4 juli 2017 uitspraak gedaan over de wilsbekwaamheid van de testateur, het medisch dossier en het benoemen van deskundigen. Het hof [...]

Bewijs van dementie van erflater bij opstellen testament. Opvragen medisch dossier. Medisch beroepsgeheim.

23 januari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Bewijs van dementie van erflater bij opstellen testament. Opvragen medisch dossier. Medisch beroepsgeheim.

Van onze advocaat erfrecht. De Rechtbank Overijssel heeft op 9 augustus 2017 uitspraak gedaan over het leveren van bewijs van dementie van erflater bij het opmaken van zijn testament, over [...]

Doorbreking medisch beroepsgeheim

16 januari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Doorbreking medisch beroepsgeheim

In de praktijk van onze advocaten erfrecht wordt vaak gevraagd naar de mogelijkheden om een testament aan te tasten. De meest voorkomende kwestie is dat onterfde kinderen van mening zijn [...]

Erflater wilsonbekwaam ten tijde van passeren testament? Legitieme portie? Verstrekken van inzage in relevante gegevens?

16 januari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Erflater wilsonbekwaam ten tijde van passeren testament? Legitieme portie? Verstrekken van inzage in relevante gegevens?

Van onze advocaat erfrecht. De Rechtbank Noord-Holland heeft op 18 januari 2017 uitspraak gedaan over de vraag of erflater wilsonbekwaam was ten tijde van het passeren van het testament. Uit [...]

Verzorgingsvruchtgebruik van artikel 4:29 en 4:30 BW en de verzorgingsbehoefte

12 januari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Verzorgingsvruchtgebruik van artikel 4:29 en 4:30 BW en de verzorgingsbehoefte

Van onze advocaat erfrecht. Het Gerechtshof Den Haag heeft op 2 augustus 2017 uitspraak gedaan over het verzorgingsvruchtgebruiken van artikel 4:29 en 4:30 BW en over de verzorgingsbehoefte. De executeurs [...]

Onttrekking van gelden? Zijn de gepinde bedragen van erflaatster afgedragen? Het leveren van bewijs en de waardering van bewijs

2 januari 2018|Reacties uitgeschakeld voor Onttrekking van gelden? Zijn de gepinde bedragen van erflaatster afgedragen? Het leveren van bewijs en de waardering van bewijs

Van onze advocaat erfrecht. Het Gerechtshof Den Haag heeft op 15 augustus 2017 uitspraak gedaan over bewijs van afgifte van door de zuster van erflaatster ten laste van de rekening [...]

Oudere blog items

Onderzoek naar erfgenamen in een erfenis en het tijdelijk beheer over een nalatenschap

27 december 2017|Reacties uitgeschakeld voor Onderzoek naar erfgenamen in een erfenis en het tijdelijk beheer over een nalatenschap

Vaststellen van kindsdeel verjaart niet

22 december 2017|Reacties uitgeschakeld voor Vaststellen van kindsdeel verjaart niet

Uitleg van een testament : wat was de bedoeling van erflater met bepaling in testament? Overgangsrecht

20 december 2017|Reacties uitgeschakeld voor Uitleg van een testament : wat was de bedoeling van erflater met bepaling in testament? Overgangsrecht

Het vaststellen van de wilsbekwaamheid van erflaatster voorafgaand aan het passeren van een gewijzigd testament

18 december 2017|Reacties uitgeschakeld voor Het vaststellen van de wilsbekwaamheid van erflaatster voorafgaand aan het passeren van een gewijzigd testament

Vordering van een derde jegens de vereffenaar teneinde toegang te krijgen tot de gegevens van de erfgenamen

13 december 2017|Reacties uitgeschakeld voor Vordering van een derde jegens de vereffenaar teneinde toegang te krijgen tot de gegevens van de erfgenamen

Aanwijzing kantonrechter ex art. 4:210 BW; aanwijzing betreft de wijze van uitoefening van de koopoptie woning tegenover de nalatenschap

5 december 2017|Reacties uitgeschakeld voor Aanwijzing kantonrechter ex art. 4:210 BW; aanwijzing betreft de wijze van uitoefening van de koopoptie woning tegenover de nalatenschap

Bewind, mentorschap en curatele: in wiens belang?

4 december 2017|Reacties uitgeschakeld voor Bewind, mentorschap en curatele: in wiens belang?

Termijn voor machtiging om namens minderjarige kinderen de nalatenschap te mogen verwerpen

28 november 2017|Reacties uitgeschakeld voor Termijn voor machtiging om namens minderjarige kinderen de nalatenschap te mogen verwerpen

Zuivere versus beneficiaire aanvaarding. Beneficiair erfgenaam als vereffenaar : aansprakelijkheid van de vereffenaar?

24 november 2017|Reacties uitgeschakeld voor Zuivere versus beneficiaire aanvaarding. Beneficiair erfgenaam als vereffenaar : aansprakelijkheid van de vereffenaar?

Vordering tot het afleggen van rekening en verantwoording over pin- en kasopnames en overboekingen van tot nalatenschap behorende bankrekeningen. Verzwijging van gelden?

21 november 2017|Reacties uitgeschakeld voor Vordering tot het afleggen van rekening en verantwoording over pin- en kasopnames en overboekingen van tot nalatenschap behorende bankrekeningen. Verzwijging van gelden?

Verzoek toestemming om het testament te mogen wijzigen bij beschermingsbewind

17 november 2017|Reacties uitgeschakeld voor Verzoek toestemming om het testament te mogen wijzigen bij beschermingsbewind

Heeft de notaris onzorgvuldig gehandeld bij de totstandkoming van het testament door niet te twijfelen aan de wilsbekwaamheid van erflater en daar geen nader onderzoek naar te doen aan de hand van het Stappenplan?

7 november 2017|Reacties uitgeschakeld voor Heeft de notaris onzorgvuldig gehandeld bij de totstandkoming van het testament door niet te twijfelen aan de wilsbekwaamheid van erflater en daar geen nader onderzoek naar te doen aan de hand van het Stappenplan?

Is een concept-testament rechtsgeldig?

31 oktober 2017|Reacties uitgeschakeld voor Is een concept-testament rechtsgeldig?

Uitleg van een testamentair bewind

27 oktober 2017|Reacties uitgeschakeld voor Uitleg van een testamentair bewind

Rente verschuldigd over schulden die onder algemene titel zijn overgegaan?

24 oktober 2017|Reacties uitgeschakeld voor Rente verschuldigd over schulden die onder algemene titel zijn overgegaan?

Het zekere voor het onzekere: beneficiair aanvaarden

23 oktober 2017|Reacties uitgeschakeld voor Het zekere voor het onzekere: beneficiair aanvaarden

Standpunt onterfde zoon: “volstrekte onzin”

19 oktober 2017|Reacties uitgeschakeld voor Standpunt onterfde zoon: “volstrekte onzin”

Toegang geweigerd tot crematie onrechtmatig?

17 oktober 2017|Reacties uitgeschakeld voor Toegang geweigerd tot crematie onrechtmatig?

Uitleg testament : heeft erflater zich vergist? Afleggen van rekening en verantwoording?

13 oktober 2017|Reacties uitgeschakeld voor Uitleg testament : heeft erflater zich vergist? Afleggen van rekening en verantwoording?

Nietig huwelijk, testament vernietigbaar?

6 oktober 2017|Reacties uitgeschakeld voor Nietig huwelijk, testament vernietigbaar?

Nietigheid testament? Wilsonbekwaamheid erflater? Testament in strijd met de openbare orde?

3 oktober 2017|Reacties uitgeschakeld voor Nietigheid testament? Wilsonbekwaamheid erflater? Testament in strijd met de openbare orde?

Vruchtgebruik over nalatenschap. Niet nakomen van wettelijke bepalingen?

21 september 2017|Reacties uitgeschakeld voor Vruchtgebruik over nalatenschap. Niet nakomen van wettelijke bepalingen?

Welk recht is van toepassing op de erfopvolging en het wettelijk erfdeel? Haags Erfrechtverdrag.

20 september 2017|Reacties uitgeschakeld voor Welk recht is van toepassing op de erfopvolging en het wettelijk erfdeel? Haags Erfrechtverdrag.

Benoeming vereffenaar : zijn schulden voldaan en vereffening voltooid?

18 september 2017|Reacties uitgeschakeld voor Benoeming vereffenaar : zijn schulden voldaan en vereffening voltooid?

De uitleg van een testament

13 september 2017|Reacties uitgeschakeld voor De uitleg van een testament

Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp dan kunt u gerust vrijblijvend contact op via het telefoonnummer 020 3980 150 of stuur een e-mail naar secretariaat@brenneradvocaten.nl.

Bel 0203980150 of klik hier voor meer informatie